Skautské ideály

Časem poznáš, že skauting není jen zábava, hry či výlety.Ukáže ti ideály, které tě budou provázet celým životem.Skautský zákon přirovnává zakladatel skautského hnutí lord Robert Baden–Powell k cíli, k němuž se skauti vydávají. Jejich snahou je na této nesnadné pouti dodržovat co nejpřímější směr.

Odhodlání vydat se na tuto nelehkou cestu a setrvat na ní přes všechny překážky vyjadřují nováčci složením skautského slibu, který se stane tvým závazkem před ostatními i před sebou samým..

 Zákon skautů:

1. Skaut je pravdomluvný

2. Skaut je věrný a oddaný

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta

5. Skaut je zdvořilý

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

8. Skaut je veselé mysli

9. Skaut je hospodárný

10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

 

Slib skautů:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.
(Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou:
K tomu mi pomáhej Bůh.)

 

Heslo skautů:

Buď připraven(a)!

 

Denní příkaz:

Pro život každého skauta platí jeden požadavek:

Alespoň jeden dobrý skutek denně!

Dobrý skutek je čin, který uděláš pro někoho druhého, zpravidla neznámého. Uděláš ho klidně, samozřejmě, bez požádání a pochopitelně bez nároku na odměnu či na zaplacení. Snaha vykonat takový čin alespoň jednou denně je společná skautům na celé zeměkouli, ať mluvíme jakýmkoliv jazykem, jsme jakéhokoliv náboženství, věku, barvy pleti či ať chodíme do kterékoliv školy.

A také platí, že dobré skutky děláme tak, že o nich většinou nikdo ani neví!

Jedinou odměnou je tvé vnitřní uspokojení.