Pro rodiče

Nechte vyrůst vaše dítě v našem oddíle

Jsme skautský oddíl a zabýváme se prací s dětmi. Naším posláním je podporovat osobní rozvoj, rozvíjet schopnosti sociální, mravní, intelektuální duchovní a nebo tělesné a propagovat etické standardy a vzory chování.
Více o naše oddíle se dozvíte na stránkách o nás.

Členové oddílu jsou chlapci nebo dívky ve věku 10 -15 let.

Jak probíhá skautský rok

Od září do června se pravidelně scházíme na schůzkách. Jednou až dvakrát v měsíci pořádáme větší jedno nebo třídenní akce. V průběhu letních prázdnin pořádáme tábor. Přehledný plán všech akcí najdete v kalendáři.

 

Družinové schůzky

se konají jednou týdně vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Vede je rádce družiny, který prošel výběrem a rádcovským kurzem. Většinou probíhají na klubovně ve Smetanových sadech.

Další družinové akce

jsou pořádány asi třikrát za rok. Jedná se o menší výpravu, návštěvu kina a nebo třeba vyjížďky na kole. Vede je rádce. S celým průběhem akce je detailně seznámeno vedení oddílu, které případně program upraví.

Ostatní akce

pořádají vyšší organizační jednotky Junáka. Těchto akcí se často neúčastní celý oddíl. Jde o vzdělávací kurzy, charitativní sbírky, sportovní a jiné závody…

Tábor

je nejdůležitější akcí ve skautském roce, protože výchova v přírodě je jedním ze základních prvků skautské metody. O táboře jsou rodiče informováni zpravidla už v lednu. Účast na táboře je chápána jako naprostá samozřejmost.

„Nejvýznamnější částí skautingu je život na táboře.“
Robert Baden Powell – zakladatel skautingu