Desatero dobré družiny

  1. nevynechávejte žádné akce, choďte včas, nepřítomnost omluvte co nejdříve rádci nebo vedoucímu oddílu
  2. každý se zapojte do družinového života, byť i drobností, nápadem, či nějakým překvapením, které ostatní potěší
  3. poslouchejte rádce
  4. buďte zvídaví
  5. samostatné akce mimo klubovnu nebo v jiném termínu, než je družinovka, připravujte jen po dohodě s vedením oddílu
  6. věnujte se plně  oddílovému a družinovému programu
  7. udržujte mezi sebou kontakt i mimo oddílové a družinové akce
  8. snažte se něco dokázat, v něčem vyniknout
  9. nezapomínejte, že skautské jednání se neodkládá odchodem ze schůzky, ale platí za všech okolností
  10. buďte si navzájem dobrými kamarády